admin

admin

Voorjaarsactie luchtfotografie

Luchtfotografie

Voorwaarden voor deelname: U meldt zich aan voor 1 Juni 2022 via mail, telefoon of WhatsApp. Wij bevestigen uw aanvraag met een opdrachtbevestiging. Binnen de gemeente Brockhorst geen reiskosten, daarbuiten in overleg. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen plannen we…